Gdzie jest twój Bóg?

Gdzie jest twój Bóg? Historie nawróceń XX wiekuPytanie o istnienie Boga jest chyba najważniejszym i najczęściej zadawanym pytaniem ludzkości. Wiele filozofii oraz religii świata próbowało dać na nie odpowiedź. Ks. Jan Twardowski powiedział: „Gdyby człowiek pojął Boga, Bóg nie byłby Bogiem, lecz wymysłem ludzkiego rozumu”. Dlatego też ta książka opisuje wewnętrzne doświadczenie Boga w człowieku, którego człowiek często nie jest w stanie pojąć; nie jest zaś kolejnym filozoficznym udowodnieniem Jego istnienia.

Historie licznych nawróceń – opisane w książce – miały miejsce w XX wieku, w czasie przesiąkniętym ideologią zła. Nawróceni – tacy jak np. Edyta Stein, Andre Frossard czy też Eugenio Zolli – są wiarygodnymi świadkami spotkania Chrystusa w swoim życiu.

Autor wskazuje na różnorodne przyczyny niewiary. Przytacza sylwetki osób nawróconych w taki sposób, aby ukazać czytelnikowi, że nawrócenie jest możliwe zawsze i wszędzie, niezależnie od środowiska czy warunków w jakich się żyje.

Przykładem może być tu osoba Andree Frossarda – wychowanego w rodzinie komunistycznej; Edyty Stein – która straciła wiarę, jednak w dalszym ciągu poszukiwała prawdy… i oddała życie za tę Prawdę…; Siergieja Kurdakova – funkcjonariusza KGB. Mogą oni być pierwowzorem ludzi nam współczesnych. Może niektórzy z nas mają taką samą przeszłość, jak ci ludzie? Może nas też poszukuje Bóg…?

Opisana rzeczywistość wydaje się chwilami niewiarygodna, a jednak… Sytuacje niemalże nieprawdopodobne zdarzają się często, a to przeważnie za sprawą interwencji Boga. On jest właściwie „Bohaterem” tej książki, a przeżycia opisanych w niej osób są potwierdzeniem Jego miłości do człowieka.

Bóg przerasta każdy grzech ludzki i dociera do najbardziej zepsutego serca – to przesłanie tej książki. Dokonuje On diametralnej zmiany życia człowieka. Każde spotkanie z Chrystusem pozostawia głębokie ślady, bo On wchodzi do najgłębszych pokładów serca tych ludzi. Objawia się w każdym z nich jako żywy i prawdziwy.

„Nawróceni” (często nieświadomie) wołali Chrystusa, a On „nie zwlekał z odpowiedzią, bo Chrystus zawsze stoi przy wzywającym Go człowieku: problemem nie jest On, lecz drzwi człowieczego serca, które muszą się pokornie otworzyć na przyjęcie niestrudzonego Pielgrzyma Miłości”.

„Trudno opisać drogę, jaką przemierzamy, by spotkać Chrystusa, bo w gruncie rzeczy jest to droga, jaką Chrystus przemierza, wychodząc nam na spotkanie. Na tym polega tajemnica każdego nawrócenia”.

Książka zawiera głęboką treść, która uwypukla aspekt przeżyć duchowych nawracających się ludzi. Dodatkowym atutem jest przejrzystość, lekki język – co znacznie ułatwia jej lekturę.

Anna Włodarczuk

Anna Włodarczuk


Zobacz też


Dodaj komentarz

Kolorem czerwonym oznaczono pola obowiązkowe