Klucz do trwałego związku małżeńskiego

Sztuka porozumiewania sięH. Norman Wright – autor książki pt. „Sztuka porozumiewania się, czyli jak zrozumieć siebie, aby zrozumieć współmałżonka” pokazuje, w jaki sposób można zbudować prawdziwą miłość małżeńską opartą na fundamencie Tego, który Pierwszy umiłował. Wskazuje, że kluczem do zawierania trwałego związku małżeńskiego jest umiejętność porozumiewania się. Czy każdy może się tego nauczyć? A jeśli tak, to w jaki sposób?

„Kto chce dawać miłość, sam musi ją otrzymać w darze”, pisze papież Benedykt XVI w encyklice „Deus caritas est”. Aby stać się źródłem dla innych, człowiek musi nieustannie czerpać z tego źródła, jakim jest Chrystus, z Jego przebitego serca, z którego wypływa miłość samego Boga. Miłość, a zwłaszcza ta małżeńska, jest darem szczególnym. Jak jednak tan dar przyjąć i nie tylko go nie zmarnować, ale i rozwinąć, upiększyć?

Niniejsza lektura dotyczy praktycznych wskazówek dotyczących wspólnego, codziennego życia w małżeństwie, wzajemnych relacji męża i żony, ich odczuć, pragnień, gniewu, złości czy radości. Z pewnością emocje, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, mają wielki wpływ na kształt małżeństwa dwojga osób.

Warto się jednak zastanowić, gdzie leży ich przyczyna? Do jakich konsekwencji prowadzi tylko wewnętrzny monolog? Czy unikanie trudnego tematu rozwiąże sytuację? Jak poradzić sobie z denerwującymi nas cechami czy nawykami współmałżonka? Okazuje się, że wiele kłótni można uniknąć, jeśli tylko zechce się spojrzeć na drugą osobę, opanowując uczucia gniewu czy złości.

Częstym problemem wielu współczesnych małżeństw jest niewątpliwie ich przeszłość. Od tego, jakie są wspomnienia, zależy całe dalsze życie. W jaki sposób radzić sobie z trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa i jak sprawić, by nie stały się ciężarem we wzajemnym dialogu? Na czym jednak polega efektywne porozumiewanie się? Z pewnością ważnym elementem rozmowy jest słuchanie, ale i ta sztuka napotyka na trudności. Jak więc stać się lepszym słuchaczem?

Autor w pierwszych rozdziałach swojej książki odpowiada m.in. na powyższe zagadnienia, najpierw wyjaśniając dany problem, by następnie podać sposoby jego rozwiązania.

Wydaje się, że kluczem do porozumiewania się jest uświadomienie sobie odmienności płci kobiety i mężczyzny. Często żona denerwuje się, że mąż nie myśli tak jak ona, a męża drażni zbytnie gadulstwo i uczuciowość żony. Czy można uniknąć takich sytuacji? Czy mężczyźni potrafią okazywać swoje uczucia? Jaką rolę ma w tej kwestii żona? Jak poradzić sobie z gniewem czy złością i co zrobić, gdy mąż jest wściekły na żonę?

Kolejne rozdziały książki niosą więc niezwykle cenne rady z pewnością mogące być pomocą dla niejednego małżeństwa. Norman Wright porusza także temat porozumiewania się małżonków z teściami. Co robić, a czego unikać we wzajemnych relacjach?

Warto więc sięgnąć po książkę „Sztuka porozumiewania się”, by zapoznać się ze złożonością tego procesu, bez którego trudno zbudować szczęśliwy i trwały związek małżeński. Lektura ta jest niezwykle cenna, gdyż każdy podejmowany temat znajduje swoje uzasadnienie biblijne. Pozwala więc zaczerpnąć z tego źródła Bożego Objawienia, w Nim szukać odpowiedzi na pytania i Słowem tym na co dzień żyć.

Bardzo przydatne mogą okazać się zamieszczone pod omawianym problemem konkretne pytania pozwalające zatrzymać się nad własnym małżeństwem, aby nie była to lektura tylko teoretyczna, lecz by prowadziła ku zmianom w większym zrozumieniu siebie i współmałżonka.

Anna Heppner

Anna Heppner


Zobacz też


Dodaj komentarz

Kolorem czerwonym oznaczono pola obowiązkowe