Czy czuję się częścią społeczeństwa?

Nauczanie moralne Jana Pawła II: SpołeczeństwoWiększość z nas deklaruje katolicyzm, a w swej płyciźnie wiary ledwo moczy kostki… bowiem nie zna, a może nawet nie chce poznać (jeśli nie poda się jej na tacy kazania niedzielnego) nauczania moralnego Kościoła, które jest przecież tak obfite.

Religia ze swej natury chcąc być prawdziwą, musi przenikać wszystkie aspekty codziennego życia ludzkiego, również te społeczne. I jeśli tylko sięgniemy do nauczania Kościoła widzimy, iż rzeczywiście tak jest. Czy będąc ekonomistą znam stanowisko myśli katolickiej wobec dziedziny, w której się realizuję? Czy będąc dziennikarzem, informatykiem, ekologiem…? Czy wiem, czym jest praca? Czy korzystam z internetu w sposób godny Ewangelii? Paradoksalnie większość z nas deklaruje katolicyzm, a w swej płyciźnie wiary ledwo moczy kostki… bowiem nie zna, a może nawet nie chce poznać, jeśli nie poda się jej na tacy kazania niedzielnego, nauczania moralnego Kościoła, które jest przecież tak obfite.

Zamysłem autorów było stworzyć serię „Nauczanie moralne Jana Pawła II” na podstawie wydanej przez Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne w 2005 roku publikacji: „Jan Paweł II – Encyklopedia Nauczania Moralnego”. Na serię składają się tomy: Bioetyka, Rodzina, Społeczeństwo, będące wyborem haseł encyklopedycznych z powyższej pozycji.

Każde hasło składa się z 3 części: można by rzec czysto encyklopedycznej – gdzie znajdziemy pochodzenie słowa, definicję czy rys historyczny w kontekście nauczania Kościoła; druga część to skondensowane stanowisko Jana Pawła II wobec wybranego zagadnienia, jego przemyślenia i wnioski; a wszystko to wzbogacone cytatami oraz odnośnikami do konkretnych publikacji. Dlatego też trzecia część stanowi bibliografię, z której korzystał autor przy tworzeniu hasła.

Dzięki temu Czytelnik dostaje w swe ręce nie tylko skondensowaną, a przecież tak szeroką, myśl Ojca Świętego, ale i bogaty przewodnik po nauczaniu moralnym Kościoła. Pozwala on nie tylko poznać bliżej samego papieża, lecz również odnaleźć się w tak licznie pozostawionych publikacjach.

Jest to niebagatelna pomoc dla wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn pragną poznać głębiej nauczanie moralne Jana Pawła II, a w szczególności np. jakiś wybrany aspekt, gdyż dostają do ręki gotowe źródło wiedzy z odpowiedzią, gdzie szukać myśli na dany temat. Nie zawsze możemy sobie pozwolić na zakup pełnej encyklopedii, a wybrane zagadnienia – te najbardziej aktualne – odnajdziemy w poszczególnych tomach serii.

Książeczka wydana w twardej oprawie jest mała i poręczna, bardzo estetyczna. Może stać się pięknym prezentem dla wszystkich tych, którzy nauczanie Kościoła, a w szczególności papieża rodaka, traktują poważnie. Żyjemy w społeczeństwie, dlatego tematy podejmowane w tym tomiku dotykają każdego z nas i nie sposób będąc chrześcijaninem nie zapoznać się ze stanowiskiem myśli katolickiej wobec takich pojęć jak: praca, ekonomia, internet, korupcja, konsumpcjonizm czy pornografia.
Anna Hojnacka

Anna Hojnacka


Zobacz też


Dodaj komentarz

Kolorem czerwonym oznaczono pola obowiązkowe